Joe Zhuo (卓) - 多倫多斯巴魯華人銷售顧問 | 華人銷售代表 | 大紀元汽車網


2022-09-25 | 星期天
 
joezhou3.png

Joe Zhuo (卓) - 多倫多斯巴魯華人銷售顧問

職位專長:Willowdale Subaru
電話:(647)424-5058 電話:(647)424-5058 服務語言:國語|粵語
所屬車行:Willowdale Subaru

聯繫電話: (647)424-5058

電子郵件:jzhuo@willowdalesubaru.com

微信號碼:Joe_530


Willowdale Subaru - 多倫多湯山斯巴魯車行

222 Steeles Ave W,Thornhill, Ontario Canada L4J 1A1
電話:(647)424-5058 電話:(647)424-5058
 

營業時間

星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
星期日
9:00AM - 9:00PM
9:00AM - 9:00PM
9:00AM - 9:00PM
9:00AM - 9:00PM
9:00AM - 6:00PM
9:00AM - 6:00PM
Closed
 

 

Willowdale Subaru 多倫多康山斯巴魯車行(Toronto Thornhill Subaru Dealer),華人斯巴魯購車首選。為您提供一流的服務, 專賣斯巴魯Subaru新車,及各種斯巴魯Subaru二手車
 
請訪問我們的網站或拜訪我們的車行,我們真誠希望您能全方位體驗我們為您提供的優質產品和最佳服務。

Willowdale Subaru 多倫多斯巴魯車行:2022年4月銷售特惠,最新优惠折扣!

,,
電話:(647)424-5058 電話:(647)424-5058

 

 

歡迎到Willowdale Subaru體驗感受
到店前請先致電預約

     

 

華人顧問:Joe Zhuo (卓)

服务语言:国语|粤语

所属车行:Willowdale Subaru

联繫电话: (647)424-5058

电子邮件:jzhuo@willowdalesubaru.com
微信號及二維碼:
Joe_530